Dự án 8

Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: 78 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Diện tích; 100m2