Thông tin thanh toán

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

TRẦN KIÊM TRƯỜNG

1. EXIMBANK

Số tài khoản: 0905647646

2. VIETINBANK

Số tài khoản: 109066190794

3. MOMO: 0905647646